รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อัจชลี (เสาทอง)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น :
อีเมล์ : ajchalee_aum@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : พอสโก อีแอนด์ซี (ประเทศไทย)
ตำแหน่ง : ผจก.บัญชีและการเงิน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 55/9-10 ม.6 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ต.ค. 2558,15:24 น.   หมายเลขไอพี : 101.109.56.83


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล