รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จักรินทร์ คงสิบ (ริน,จักร,โด้)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : 16
อีเมล์ : jakkarin7373@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ส.ค. 2565,09:56 น.   หมายเลขไอพี : 49.228.109.27


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล