รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธงชัย สุขสวรรค์ (โหนก)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น : 15
อีเมล์ : thongchaissw@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : NTT DATA (Thailand) Co, LTD.
ตำแหน่ง : Assistant Manager.
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 89 Cosmo Office Park Building, 7th Floor, Popular Road, Tambol Banmai, Amphur Pakkret,Nonthaburi 11120

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 ส.ค. 2565,10:19 น.   หมายเลขไอพี : 136.226.234.92


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล