ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับมอบตัว
https://www.facebook.com/bpnsw
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับมอบตัว
นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ตามประกาศ สพฐ. เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผลการจัดห้องเรียน
ในวันที่ 5 พ.ค. 2564 (พิจารณาจาก
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 6 ภาคเรียน)
ถ้านักเรียนกรอกข้อมูลกรอกข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง
ทางโรงเรียนจะพิจารณาลำดับถัดไป
และขอเปลี่ยนแปลงวันรับมอบตัว
ม.1 จากเดิมวันที่ 8 พ.ค. 2564
เป็น 22 พ.ค. 2564
ม.4 จากเดิมวันที่ 9 พ.ค. 2564
เป็นวันที่ 23 พ.ค 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 056-279259
รองฯ เจริญขวัญ 087-841-8553
ครูสราวุฒิ 082-881-8668
ครูกมลชนก 092-469-6426


โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2564,14:01   อ่าน 3493 ครั้ง