ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการจัดห้องเรียน (รายชื่อเรียงตามลำดับอักษร) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการจัดห้องเรียน (รายชื่อเรียงตามลำดับอักษร)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม (โดยพิจารณา
จากผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 6 ภาคเรียน)
สำหรับห้อง 1-2 เรียงตาม GPA
ห้อง 3-5 ใช้การคละห้อง กำหนดการวันรับมอบตัว
คือ วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.30 น. เพื่อความสะดวกของท่าน
โปรดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
และสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม (โดยพิจารณาจาก
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 6 ภาคเรียน
จัดตามแผนการเรียนที่นักเรียนเลือก
โดยเรียงตาม GPA) กำหนดการวันรับมอบตัว
คือ วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.30 น. เพื่อความสะดวกของท่าน
โปรดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
และสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน

ติดตามรายละเอียดที่ facebook โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม บพ.
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2564,12:14   อ่าน 3547 ครั้ง