โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
415 หมู่ 2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-9259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : วิลาวัลย์ กรอกข้อมูลนักเรียน
ชื่อนักเรียน : วิลาวัลย์ กรอกข้อมูลนักเรียน
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2563,10:10   อ่าน 756 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบเก็บคะแนน ข้อสอบ วิทยาคำนวณ ม.3 และ เว็บ ม.4
ชื่อนักเรียน : ข้อสอบ ของครูวิลาวัลย์
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2563,21:27   อ่าน 616 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : โปรแกรมสีเส้น
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2563,12:04   อ่าน 102 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : สอบกลางภาค เว็บ
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,22:36   อ่าน 244 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : ข้อสอบกลางภาค วิทยาการคำนวณ ม.3
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,08:47   อ่าน 441 ครั้ง