ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : วิลาวัลย์ กรอกข้อมูลนักเรียน
ชื่อนักเรียน : วิลาวัลย์ กรอกข้อมูลนักเรียน
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2563,10:10   อ่าน 945 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบเก็บคะแนน ข้อสอบ วิทยาคำนวณ ม.3 และ เว็บ ม.4
ชื่อนักเรียน : ข้อสอบ ของครูวิลาวัลย์
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2563,21:27   อ่าน 785 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : โปรแกรมสีเส้น
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2563,12:04   อ่าน 243 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : สอบกลางภาค เว็บ
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,22:36   อ่าน 415 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : ข้อสอบกลางภาค วิทยาการคำนวณ ม.3
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,08:47   อ่าน 706 ครั้ง