โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
415 หมู่ 2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-9259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 พ.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 นักเรียนเริ่มเรียนออนไลน์
นักเรียนเริ่มเรียนออนไลน์
27 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
แต่งกายผ้าไทย
05 มิ.ย. 60 การจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
การจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 

วันที่

เวลา

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

23 พ.ค. 60

08.00 – 08.30 น.

- ประชาสัมพันธ์การประกวดป้ายนิเทศ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

2  มิ.ย. 60

08.30 – 09.30 น.

- คณะกรรการดำเนินการตัดสินการประกวดป้ายนิเทศ

ฝ่ายตัดสินการประกวดฯ

5  มิ.ย. 60

08.00 – 08.30 น.

- แจ้งสาระสำคัญของวันสิ่งแวดล้อมโลก 

( World Environment Day )

- ประกาศผลการตัดสินการประกวดป้ายนิเทศ พร้อมมอบรางวัล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายจัดเตรียมเกียรติบัตร ฯ

31 พ.ค. 60 กิจกรรมวัยงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมวัยงดสูบบุหรี่โลก

07.30  – 08.00 น.               รายงานตัวบริเวณหน้า ที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย

08.00  – 08.20 น.               เคารพธงชาติร่วมกัน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ

บรรพตพิสัย

08.20  – 09.20 น.               เริ่มกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

09.30 น.                           นักเรียนเข้าเรียนในคาบเรียนที่ 2 ต่อไป

25 ต.ค. 59 ถึง 26 ต.ค. 59 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม จะเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จากโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม จะเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่25 ตุลาคม2559 ณ วัดส้มเสี้ยว
เวลา19.00น สวดพระอภิธรรม
วันที่26 ตุลาคม 2559...
เวลา 07.00 น ถวายภัตหารเช้า
จึงใคร่ขอเรียนเชิญ คณะครู นักเรียน เเละบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมในวันเเละเวลาดังกล่าว.
#นักเรียนขอให้เเต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย
คณะครูและบุคคลากรแต่งกายชุดดำสุภาพ #นักเรียนขอให้เเต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
17 ส.ค. 58 ถึง 18 ส.ค. 58 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ข้าราชการครูแต่งกายชุดขาวปกติ หรือใส่ชุดข้าราชการแขนยาว
ข้าราชการครูแต่งกายชุดขาวปกติ หรือใส่ชุดข้าราชการแขนยาว
03 ส.ค. 58 ถึง 07 ส.ค. 58 สัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
มีกิจกรรมการอ่าน ต่างๆ มากมาย
ห้องสมุดโรงเรียน บรรณารักษ์และภาษาไทย
14 พ.ค. 58 ถึง 15 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน
10 มิ.ย. 57 ถึง 04 มิ.ย. 57 2-4 กรกฎาคม 2557 มีการจัดกิจกรรม กีฬาภายใน ร่มงิ้วเกมส์
  2-4  กรกฎาคม 2557  มีการจัดกิจกรรม กีฬาภายใน  ร่มงิ้วเกมส์  
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
08 ก.ค. 54 ถึง 10 ก.ค. 54 โครงการอิ่มบุญ 8-10 กรกฎาคม 54 ณ วัดหูกวาง
บ.พ.
05 ก.ค. 54 ถึง 07 ก.ค. 54 กีฬาภายใน บพ. 5-7 กรกฎาคม 2554
บ.พ.
23 มิ.ย. 54 วันไหว้ครูนักเรียน บ.พ.
โรงเรียนจัดงานกิจกรรมวันไหว้ครูนักเรียน บ.พ. ประจำปีการศึกษา 2554
หอประชุม การแต่งกายของนักเรียนใส่ชุดนักเรียน ครูใส่ชุดข้าราชการค่ะ บ.พ.