โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
415 หมู่ 2  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-9259
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ช บ.พ.
 
 
 
            เนื้อร้อง   :  สุธัมมา  เพ็ชรเจริญ
ทำนอง   
:  วิทยา  ภู่บัว

บ.พ.บรรพตพิสัย                                             พร้อมจิตใจสัมพันธ์ชื่นหรรษา
มีความรักศักดิ์ศรียิ่งชีวา                                     ทุกทิวามีคุณธรรมประจำใจ
เรื่องศึกษา กีฬา มารยาท                                     รักสะอาด  รักระเบียบ  เรียบสดใส
เพราะทุกคนช่วยสร้างชื่อให้ลือไกล                          เราพร้อมใจสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
จะเชิดชูแสดฟ้าให้ปรากฏ                                   งามสวยสดวิมานลอยคล้อยเวหา
มีภูเขาเป็นปราการด่านวิชา                                 สมคุณค่าเกริกไกรในธานี
ขอปฏิญาณพลีกายตั้งใจมั่น                                 ร่วมฝ่าฟันให้แสดฟ้าเกิดราศี
กระเดื่องดังก้องฟ้าก้องธาตรี                                ดั่งชีวี