รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
415 หมู่ 2   ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 0-5627-9259 เบอร์แฟกส์ 0-5927-9075
Email : bpsn1@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :